Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

W gminie Sulechów (województwo lubuskie), w południowej części Pojezierza Łagowskiego położona jest wieś Klępsk. Przebiega przez nią mająca dziś lokalne znaczenie trasa z Zielonej Góry do Poznania.
O istnieniu w Klępsku cennego zabytku świadczy górująca nad okolicą drewniana wieża kryta gontem. To wieża renesansowego kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, perły architektury drewnianej na tym terenie. Polska szczyci się największą liczbą zachowanych drewnianych kościołów w Europie, lecz żaden z nich nie posiada tak bogato zdobionego wnętrza jak poewangelicki zbór w Klępsku, w którym znajduje się 117 biblijnych renesansowych malowideł. Obiekt ten jest przykładem zgodnego współistnienia symboliki liturgicznej dwóch wyznań – katolickiego i luterańskiego – pod dachem jednej świątyni.
Osada Klępsk powstała prawdopodobnie w XII wieku, w XIII była już wsią parafialną. W XIV wieku został wybudowany drewniany kościół. Był siedzibą parafii katolickiej aż do czasów reformacji. W 1576 roku świątynię przejęli ewangelicy i rozpoczęli przystosowywanie obiektu dla potrzeb własnej religii. W efekcie zmian konstrukcyjnych i malarskich niemal całe wnętrze pokryto obrazami o tematyce biblijnej, które wśród niepiśmiennej ludności miały krzewiæ religię luterańską, miały byæ "malowanym modlitewnikiem". Fundatorem polichromii był ród Unruhów. Malowidła powstawały w ciągu kilkunastu lat, na przełomie XVI i XVII wieku, i wykonywane były przez wielu bezimiennych artystów. To właśnie renesansowa polichromia stanowi najcenniejszą wartośæ świątyni. Ciekawe są też inne elementy wystroju wnętrza: drewniana chrzcielnica z 1586 roku, ambona z 1614, tryptyk w ołtarzu głównym, epitafia, nagrobki fundatorów.
Cennym zabytkiem w kościele jest tryptyk pochodzący z XV wieku. W 1610 roku dokonano rozbudowy ołtarza-tryptyku, dodając predellę ze sceną Ostatniej Wieczerzy i umieszczając nad tryptykiem grupę Ukrzyżowania Chrystusa. Na szczycie znajduje się anioł z trąbą, wzywający na Sąd Ostateczny. Kompozycja ołtarza świadczy o tolerancji współistnienia kultu katolickiego (tryptyk z Matką Bożą) oraz luterańskiego (dodane sceny Ostatniej Wieczerzy i Ukrzyżowania).
W kościele istnieje kult umieszczonej w tryptyku figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem.


Klepsk 11.jpg
Klepsk_01.jpg
Klepsk_05.jpg
Klepsk_06.jpg
Klepsk_07.jpg
Klepsk_08.jpg
Klepsk 4.jpg
Klepsk_03.jpg
Klepsk_04.jpg